Registrační podmínky

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.
 • Registrační poplatek za účast je 200 Kč. Prodej registrací je uskutečňován jménem Nadace Terezy Maxové dětem v rámci veřejné sbírky číslo: S-MHMP/1501799/2012. Příspěvek do sbírky na přímou pomoc činí min. 50%, zbývající částka je určena na podporu akce a činnosti nadace.
 • Akce bude zahájena ve čtvrtek 16. září 2021 v 10:00 hodin v parku na Letné. Zbytek akce bude probíhat formou virtuálního happeningu. Akce bude ukončena okamžikem dosažení částky 10 mil. Kč.
 • Výsledky jsou zaznamenány v kategoriích JEDNOTLIVEC, SKUPINA (TÝM nebo RODINA).V individuálních kategoriích (muži, ženy a děti do 15 let) získají účastníci na prvních třech místech zajímavé ceny od partnerů akce. V kategoriích rodina/tým bude oceněn vítězný tým a rodina.
 • Nutným předpokladem účasti na akci je použití sportovní aplikace Strava jednotlivými účastníky.
 • Absolvované kilometry jsou přenášeny prostřednictvím rozhraní z osobního účtu účastníka v aplikaci Strava do online výsledkové listiny (leaderboardu). Výsledky aktivity budou aktualizovány do online leaderboardu během několika málo minut po dokončení aktivity.
 • Účastníci musí absolvovat kilometry vlastními silami a to během, chůzí a nebo nově také na kole. Nesmí využít žádné jiné dopravní prostředky (např. koloběžku, odrážedlo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.). Výjimku tvoří osoby na invalidním vozíku s elektrickým pohonem.
 • Absolvovat kilometry je možné kdekoliv.
 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele.
 • Registrace je považována za platnou až po připsání plné částky registračního poplatku na bankovní účet organizátora. Platbu registračního poplatku lze uskutečnit bankovním převodem nebo platební kartou on-line.
 • Registrace na akci (objednávka) nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena.
 • Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný. Účastníci mohou využít převod registrace na jiného účastníka. Pro provedení převodu registrace (včetně registračního poplatku) kontaktujte organizátora na e-mailu teribear@c-in.eu.
 • Po ukončení akce pořadatel  zruší synchronizaci dat z účtů Strava všech účastníků.
 • Vezměte prosím na vědomí, že vytvořit si účet v aplikaci Strava mohou pouze osoby starší 13 let. Pokud tedy registrujete k akci děti mladší 13 let, doporučuje Pořadatel zvolit pro vytvoření účtu v aplikaci Strava následující postup: Zákonný zástupce registrovaného účastníka mladšího 13 let si může v aplikaci Strava nainstalované na zařízení, které bude k měření absolvovaných kilometrů používat účastník mladší 13 let, vytvořit účet pod svým jménem a vyplnit své identifikační údaje a e-mailovou adresu. Pro spárování tohoto účtu s registrací účastníka mladšího 13 let, tedy aby se absolvované kilometry přičítaly ve výsledkové listině pořadatele dítěti a ne zákonnému zástupci, pak využije odkaz ke spárování v potvrzovacím e-mailu vztahující se k registraci účastníka mladšího 13 let. Pořadatel upozorňuje, že v aplikaci Strava však nelze vytvořit více účtů navázaných na stejnou e-mailovou adresu. Pokud se tedy akce účastní i zákonný zástupce, je zapotřebí, aby pro vytvoření svého účtu v aplikaci Strava využil odlišnou e-mailovou adresu. Používání aplikace Strava podléhá podmínkám použití společnosti Strava, INC. dostupným na adrese https://www.strava.com/legal/terms a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jednání registrovaných účastníků v rozporu s těmito podmínkami.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínek bez předchozího oznámení.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během celé akce, jakožto ani během případného tréninku anebo doprovodného programu. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé účastníkům, ani za škody jimi způsobené.
 • Každý účastník se účastní akce výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení jednotlivé aktivity, které odporují podmínkám akce – činnosti, které jsou dokončeny na inline bruslích nebo jiných vozidlech a nejsou odpovídajícím způsobem označeny, vedou k přímé diskvalifikaci účastníka.
 • Videozáznamy a fotografie pořízené během akce mohou být použity pořadatelem pro dokumentaci akce a pro propagaci budoucích akcí. Více informací o použití videozáznamů a fotografií pořízených během akce naleznete níže v části Zpracování osobních údajů.
 • Pořadatel neposkytuje účastníkům v souvislosti s účastí na akci žádné pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, ani žádné jiné).

ZRUŠENO Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉ PŘEDPOVĚDI POČASÍ

PODMÍNKY ÚČASTI NA CYKLISTICKÉ VYJÍŽĎCE

 • Akce bude ve čtvrtek 16. září 2021 doplněna o dvě společné cyklistické vyjížďky konané v rámci zahájení akce a organizované pořadatelem.Akce bude ve čtvrtek 16. září 2021 doplněna o dvě společné cyklistické vyjížďky konané v rámci zahájení akce a organizované pořadatelem.
 • K účasti na cyklistické vyjížďce je nezbytné se předem registrovat prostřednictvím následujících formulářů (Vyjížďka 16:00, Vyjížďka 18:00), kde si účastník zvolí i preferovaný čas začátku vyjížďky. Cyklistické vyjížďky začínají v 16:00 a v 18:00 hodin.
 • Počet účastníků cyklistické vyjížďky je omezen na 50 osob. V případě zvýšeného zájmu si pořadatel vyhrazuje právo uspořádat třetí cyklistickou vyjížďku v čase od 17:00, které se opět budou moci účastnit pouze registrovaní účastníci.
 • Cyklistická vyjížďka bude zahájena z areálu na Letenské pláni.
 • Na účastníky cyklistické vyjížďky se kromě těchto Podmínek účasti na cyklistické vyjížďce vztahují v plném rozsahu i výše uvedené Podmínky registrace.
 • Účastníci startují na vlastní nebezpečí a berou na vědomí, že povinnou součástí sportovní výstroje pro účast na kole je zákonem vyžadované vybavení (zejména cyklistická helma u účastníků do 18 let, přední a zadní brzdy, odrazky, světlomety atd.). Za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá účastník sám.
 • Účastník také registrací prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu, a to zejména s tím, že se akce koná na silnici bez omezení provozu. Účastníci jsou povinni respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci akce.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Nadace Terezy Maxové dětem, IČ: 285 14 319, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, jakožto pořadatel akce. Správce shromažďuje osobní údaje o účastnících za účelem konání charitativního virtuálního happeningu „Hýbejte se s TERIBEAREM aneb Prima pohyb s medvědem Powered by ŠKODA AUTO“ (dále jen akce“) v rozsahu nezbytném pro jeho řádnou organizaci a průběh.

Správce zpracovává osobní údaje o účastnících v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, údaje o zemi a městě, ze kterého účastník pochází, název týmu, preferenci příběhu, který účastník svým během podpoří, pohlaví, rok narození, údaje o platbě, unikátní ID (tzv. GUID) a množství absolvovaných kilometrů.

Účastník poskytuje tyto osobní údaje dobrovolně, pokud má zájem se akce účastnit. Unikátní ID a informace o absolvovaných kilometrech jsou přenášeny z aplikace Strava poté, co účastník autorizuje spárování svého uživatelského účtu v aplikaci Strava s online výsledkovou listinou správce prostřednictvím zaslaného odkazu. Tuto autorizaci může účastník kdykoli ukončit, čímž ukončí předávání unikátního ID a údajů o absolvovaných kilometrech správci. Poskytnutí uvedených údajů je nezbytné pro registraci účastníka a pro jeho zapojení do akce. Pokud účastník odmítne poskytnout kterékoli z uvedených osobních údajů, není možné provést registraci. Pokud ukončí autorizaci propojení uživatelského účtu v aplikaci Strava s online výsledkovou listinou, nelze nadále evidovat jeho výsledky pro účely konání akce.

Právním základem pro zpracování je v tomto případě plnění smlouvy (registrace k akci a evidence absolvovaných kilometrů) a plnění právních povinností, které se na správce vztahují (zpracování údajů o platbě).

Správce zpracovává tyto osobní údaje automatizovanými prostředky v elektronické podobě. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, město/země, podporovaný příběh, název týmu a naběhané absolvované kilometry může nadále užít v online výsledkové listině, zveřejnit je zejména na svých internetových stránkách www.teribear.cz, či jiným vhodným způsobem souvisejícím s propagací akce. Údaje uvedené v tomto odstavci je možné dohledat na internetových stránkách www.teribear.cz po zadání jména účastníka i po skončení akce, účastník však může kdykoli správce požádat o odstranění svých údajů.

Správce dále může na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zpracovávat e-mailovou adresu účastníka za účelem zasílání informací souvisejících s organizací akce, případně v souvislosti s dalšími akcemi konanými správcem po skončení akce, marketingová či jiná sdělení týkající se charitativní činnosti správce, pokud účastník takové zpracování při registraci neodmítl. Ze zasílání obchodních sdělení se může účastník kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném obchodním sdělení nebo níže uvedených kontaktních údajů.

Správce používá pro zpracování uvedených osobních údajů následující zpracovatele: společnost CZECH-IN s.r.o., IČ: 485 82 387, se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4, PSČ 140 00, společnost Gappex s.r.o., IČ: 068 35 732, se sídlem Na Cimbále 104/2, Praha 4, PSČ 143 00, společnost NET Production s.r.o., IČ: 033 73 045, se sídlem Za farou 816/67, Praha 5, PSČ 154 00, společnost POMPO spol. s r.o., IČ: 250 89 595, se sídlem Unhošť, Lidická 481, okres Kladno, PSČ 273 51. Všichni tito zpracovatelé zajišťují technickou a organizační podporu nezbytnou pro řádné konání akce.

Správce dále spolupracuje se společností Strava, INC., se sídlem 208 Utah Street, San Francisco, CA 94103, USA, provozující sportovní aplikaci Strava, prostřednictvím které budou v průběhu akce evidovány absolvované kilometry a na základě autorizace účastníkem přenášeny do online výsledkové listiny správce. Společnost Strava, INC. jedná jako samostatný správce a bližší informace o tom, jakým způsobem zpracovává osobní údaje uživatelů aplikace Strava, naleznete na: www.strava.com/legal/privacy.

Účastník může správce kdykoli požádat o informace, které o něm správce zpracovává a správce je povinen mu tyto informace kdykoli poskytnout. Tuto povinnost může za správce plnit i zpracovatel.

Pokud se účastník domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo ochranou jeho soukromého nebo osobního života, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování či výmaz jeho osobních údajů. Pokud je žádost účastníka shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Správce je též povinen o takové žádosti účastníka informovat příjemce, kterým osobní údaje poskytl. To neplatí v případě, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Za určitých podmínek může účastník požadovat i právo na přenositelnost svých údajů, též má právo podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě, kdy účastník udělil souhlas se zpracováním, učinil tak dobrovolně a má právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během akce, s jejichž pořízením účastník svolil nebo které pořadateli či organizátorovi akce sám zaslal, mohou být použity k vlastní propagaci správce nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu. Účastník může své svolení s použitím obrazového či zvukového záznamu kdykoli odvolat, pokud by tak však učinil bez rozumného důvodu, je povinen nahradit správci škodu, která by mu takovým odvoláním vznikla. Účastí na zahájení akce v parku na Letné bere účastník na vědomí, že během tohoto zahájení akce může dojít k zachycení obrazových i zvukových záznamů a podobizen účastníků a k jejich následnému užití pro účely informování o akci a propagaci pořadatele či partnerů akce. Sdílení jakýchkoli osobních údajů, včetně obrazových záznamů, prostřednictvím sociálních sítí podléhá zásadám zpracování osobních údajů společností provozujících tyto sociální sítě a správce za ně nenese žádnou odpovědnost.

Osobní údaje účastníka budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování. Po naplnění účelu zpracování budou osobní údaje bezpečně odstraněny. Po ukončení akce bude zrušena synchronizace dat z účtů všech účastníků v aplikaci Strava. Z online výsledkové listiny budou údaje odstraněny po uplynutí jednoho roku od konání akce, ledaže účastník požádá o jejich odstranění dříve. V takovém případě však lze odstranit pouze identifikaci účastníka, nikoli naběhané kilometry, aby zůstala zachována integrita výsledků celé akce.

Pokud je právním základem zpracování souhlas účastníka, dotčené osobní údaje budou zpracovávány po dobu jeho trvání, ledaže účastník souhlas před uplynutím této doby odvolá nebo omezí. V takovém případě správce přestane osobní údaje v příslušném rozsahu pro daný účely používat.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se průběhu akce nebo v případě, pokud by účastník rád uplatnil svá výše uvedená práva, prosím kontaktujte společnost CZECH-IN s.r.o. e-mailem na teribear@c-in.eu. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@terezamaxovadetem.cz nebo telefonicky na +420 257 474 529.

„Bird & Bird & běžíme s Vámi“

Nadace Terezy Maxové dětem tímto ze srdce děkuje advokátní kanceláři Bird & Bird za kompletní právní servis pro projekt TERIBEAR i supervizi „Podmínek registrace“ a „Zpracování osobních údajů“. 

POŘADATEL

Pořadatelem charitativního virtuálního happeningu „Hýbejte se s TERIBEAREM aneb Prima pohyb s medvědem Powered by ŠKODA AUTO“ včetně jeho oficiálního zahájení v parku na Letné je Nadace Terezy Maxové dětem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, IČ: 285 14 319 (pořadatel) a produkčně akci zajišťuje společnost CZECH-IN s.r.o., se sídlem 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČO: 48582387, DIČ: CZ48582387, č. účtu: 51-0903480287/0100 (organizátor).