Princip akce

„Hýbejte se s TERIBEAREM aneb Prima pohyb s medvědem Powered by ŠKODA AUTO“ je charitativní virtuální happening Nadace Terezy Maxové dětem, v rámci něhož registrovaní účastníci sbírají v uvedeném termínu kilometry (běh, chůze nebo cyklistika a e-cyklistika) a každý takto zdolaný kilometr promění partneři akce na konkrétní pomoc dětem. Co jeden TERIMETR (1km běhu a chůze nebo 5km na kole), to 20 Kč.

PODMÍNKY REGISTRACE

 • Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.
 • Registrační poplatek za účast je 200 Kč. Prodej registrací je uskutečňován jménem Nadace Terezy Maxové dětem v rámci veřejné sbírky číslo: S-MHMP/1501799/2012. Příspěvek do sbírky na přímou pomoc činí min. 50%, zbývající částka je určena na podporu akce a činnosti nadace.
 • Virtuální happening bude zahájen ve čtvrtek 16. září 2021 v 10:00 hod. a bude ukončen  okamžikem dosažení limitní částky 10 mil Kč.
 • Výsledky jsou zaznamenány v kategoriích JEDNOTLIVEC, SKUPINA (TÝM nebo RODINA).V individuálních kategoriích (muži, ženy a děti do 15 let) získají účastníci na prvních třech místech zajímavé ceny od partnerů akce. V kategoriích rodina/tým bude oceněn vítězný tým a rodina.
 • Nutným předpokladem účasti na akci je použití sportovní aplikace Strava jednotlivými účastníky.
 • Absolvované kilometry jsou přenášeny prostřednictvím rozhraní z osobního účtu účastníka v aplikaci Strava do online výsledkové listiny (leaderboardu). Výsledky aktivity budou aktualizovány do online leaderboardu během několika málo minut po dokončení aktivity.
 • Účastníci musí absolvovat kilometry vlastními silami a to během, chůzí nebo na kole. Nelze využít žádné jiné dopravní prostředky, kromě jízdního kola (např. koloběžku, odrážedlo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.). Výjimku tvoří osoby na invalidním vozíku s elektrickým pohonem. Vzhledem k novým podmínkám akce zavádíme novou měrnou jednotku TERIMETR, kde 1 TERIMETR se rovná 1 km absolvovanému chůzí či během anebo 5 km absolvovaným na kole. 
 • Absolvovat kilometry je možné kdekoliv.
 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele.
 • Registrace je považována za platnou až po připsání plné částky registračního poplatku na bankovní účet organizátora. Platbu registračního poplatku lze uskutečnit bankovním převodem nebo platební kartou on-line.
 • Registrace na akci (objednávka) nezaplacená do 10 kalendářních dnů od jejího vytvoření bude automaticky zrušena.
 • Registrační poplatek uhrazený účastníkem je nevratný. Účastníci mohou využít převod registrace na jiného účastníka. Pro provedení převodu registrace (včetně registračního poplatku) kontaktujte organizátora na e-mailu teribear@c-in.eu.
 • Po ukončení akce pořadatel zruší synchronizaci dat z účtů Strava všech účastníků.
 • Vezměte prosím na vědomí, že vytvořit si účet v aplikaci Strava mohou pouze osoby starší 13 let. Pokud tedy registrujete k akci děti mladší 13 let, doporučuje Pořadatel zvolit pro vytvoření účtu v aplikaci Strava následující postup: Zákonný zástupce registrovaného účastníka mladšího 13 let si může v aplikaci Strava nainstalované na zařízení, které bude k měření absolvovaných kilometrů používat účastník mladší 13 let, vytvořit účet pod svým jménem a vyplnit své identifikační údaje a e-mailovou adresu. Pro spárování tohoto účtu s registrací účastníka mladšího 13 let, tedy aby se absolvované kilometry přičítaly ve výsledkové listině Pořadatele dítěti a ne zákonnému zástupci, pak využije odkaz ke spárování v potvrzovacím e-mailu vztahující se k registraci účastníka mladšího 13 let. Pořadatel upozorňuje, že v aplikaci Strava však nelze vytvořit více účtů navázaných na stejnou e-mailovou adresu. Pokud se tedy akce účastní i zákonný zástupce, je zapotřebí, aby pro vytvoření svého účtu v aplikaci Strava využil odlišnou e-mailovou adresu. Používání aplikace Strava podléhá podmínkám použití společnosti Strava, INC. dostupným na adrese https://www.strava.com/legal/terms a Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jednání registrovaných účastníků v rozporu s těmito podmínkami.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínek bez předchozího oznámení.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život účastníka během celé akce, jakožto ani během případného tréninku anebo doprovodného programu. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na akci nebo jejím sledováním. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé účastníkům, ani za škody jimi způsobené.
 • Každý účastník se účastní akce výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko.
 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení jednotlivé aktivity, které odporují podmínkám akce – činnosti, které jsou dokončeny na inline bruslích nebo jiných vozidlech a nejsou odpovídajícím způsobem označeny, vedou k přímé diskvalifikaci účastníka.
 • Videozáznamy a fotografie pořízené během akce mohou být použity pořadatelem pro dokumentaci akce a pro propagaci budoucích akcí.
 • Pořadatel neposkytuje účastníkům v souvislosti s účastí na akci žádné pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti, ani žádné jiné).

POŘADATEL

Pořadatelem charitativního virtuálního happeningu „Hýbejte se s TERIBEAREM aneb Prima pohyb s medvědem Powered by ŠKODA AUTO“ včetně jeho oficiálního zahájení v parku na Letné je Nadace Terezy Maxové dětem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, IČ: 285 14 319 (pořadatel) a produkčně akci zajišťuje společnost CZECH-IN s.r.o., se sídlem 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČO: 48582387, DIČ: CZ48582387, č. účtu: 51-0903480287/0100 (organizátor)..